Определение

Справянето с трудности се определя като възприемането на определени типове поведение с цел разрешаване на проблемите и стресовите ситуации. Стратегията за справяне с трудности представлява действие (както поведенческо, така и когнитивно), което лицето извършва, за да преодолее дадена стресова или трудна ситуация (Horney, 1939 г.).

Тази компетенция може да се оцени по следните три нива на овладяване от учениците: 

Встъпително ниво

Не може да намери начин да се справи с трудни ситуации; не вижда възможности за развитие, когато се сблъска с трудни обстоятелства; не може да контролира реакциите си; не може да помоли за помощ.

Междинно ниво

Невинаги може да намери начин да се справи с трудни ситуации; невинаги вижда възможности за развитие, когато се сблъска с трудни обстоятелства; може да контролира реакциите си само в определени случаи; може да помоли за помощ само в дадени ситуации.

Ниво за напреднали

Търси креативни начини за справяне с трудните ситуации; при сблъсък със затруднения вярва, че има възможност за положително развитие; може да контролира реакциите си; може да помоли за помощ, когато има нужда от такава.


Инструменти за оценка

От дясната страна на страницата виждате инструментите за оценка, които могат да се използват, за да се определи нивото на владеене на съответната компетентност.

Кликнете с мишката върху името на инструмента за оценка, за да получите достъп до него.