Креативността и иновативността се приемат като изключително важна област в предприемачеството и социалните компетенции (например, Bacigalupo и т.н., 2016 г.; Moberg и т.н., 2014 г.). Креативността обхваща разработването на нови идеи за създаване на стойност, включително по-добри решения за вече съществуващи казуси (Bacigalupo и т.н., 2016 г.), докато иновацията се отнася към процесите, които са свързани с въвеждането и прилагането на нови или подобрени идеи, процеси, продукти или процедури (West, 2002 г.).

Инструменти за оценка

От дясната страна на страницата виждате инструментите за оценка. Линкът към онлайн инструментите за оценка позволява на всеки (ученик, студент, преподавател и т.н.) да извърши оценка на нивото на владеене на съответната под-компетентност, както само-оценка, така и оценка на своите колеги и/или студенити/ученици, като на база на това получи конкретен доклад; също така могат да бъдат свалени всички инструменти за оценка на тази компетентност. Като алтернатива се предлага и възможността всеки инструмент за оценка да бъде самостоятелно свален в рамките на всяка под-компетентност.