Компетенцията в екипната работа и сътрудничеството се отнася до съвместна работа с други хора за постигане на групови цели. Както е дефинирано в литературните източници, компетенцията в екипната работа и сътрудничеството, още известна като компетенция в човешките взаимоотношения (Mitchelmore и Rowley, 2010 г.), е от съществено значение за предприемачеството (Bacigalupo и т.н., 2016 г.; Komarkova, Gagliardi, Conrads, и Collado, 2015 г.).

Инструменти за оценка

От дясната страна на страницата виждате инструментите за оценка. Линкът към онлайн инструментите за оценка позволява на всеки (ученик, студент, преподавател и т.н.) да извърши оценка на нивото на владеене на съответната под-компетентност, както само-оценка, така и оценка на своите колеги и/или студенити/ученици, като на база на това получи конкретен доклад; също така могат да бъдат свалени всички инструменти за оценка на тази компетентност. Като алтернатива се предлага и възможността всеки инструмент за оценка да бъде самостоятелно свален в рамките на всяка под-компетентност.