Положителното отношение и инициативността са маркирани в различни форми като ключови са предприемаческия дух, вдъхновявайки хората със способности да се замислят върху потребностите, желанията, личните силни и слаби страни, да повярват в способността си да влияят върху обстоятелствата, въпреки вечното наличие на определена степен несигурност, и да преодоляват пречките и неуспехите (Bacigalupo, Kampylis, Punie, и Van den Brande, 2016 г.). 

Инструменти за оценка

От дясната страна на страницата виждате инструментите за оценка. Линкът към онлайн инструментите за оценка позволява на всеки (ученик, студент, преподавател и т.н.) да извърши оценка на нивото на владеене на съответната под-компетентност, както само-оценка, така и оценка на своите колеги и/или студенити/ученици, като на база на това получи конкретен доклад; също така могат да бъдат свалени всички инструменти за оценка на тази компетентност. Като алтернатива се предлага и възможността всеки инструмент за оценка да бъде самостоятелно свален в рамките на всяка под-компетентност.