Компетенциите в сферата на комуникациите се отнасят до способността за ефективно предаване на информация към външни аудитории по вербален или писмен път. Както свидетелстват литературните източници, компетенциите в сферата на комуникацията са ключови за успешните предприемачи и ръководители (Florés, 2006 г.; Hood и Young, 1993 г.) (например Hood и Young, 1993 г.), тъй като ефективното комуникиране е в основата на убеждаването, преговарянето и ръководенето (Bacigalupo и т.н., 2016 г.). 

Инструменти за оценка

От дясната страна на страницата виждате инструментите за оценка. Линкът към онлайн инструментите за оценка позволява на всеки (ученик, студент, преподавател и т.н.) да извърши оценка на нивото на владеене на съответната под-компетентност, както само-оценка, така и оценка на своите колеги и/или студенити/ученици, като на база на това получи конкретен доклад; също така могат да бъдат свалени всички инструменти за оценка на тази компетентност. Като алтернатива се предлага и възможността всеки инструмент за оценка да бъде самостоятелно свален в рамките на всяка под-компетентност.