Competenties op het gebied van communicatie verwijzen naar het vermogen om op effectieve wijze berichten aan een extern publiek door te geven, zowel mondeling als schriftelijk. Zoals aangegeven in de literatuur, zijn competenties in communicatie van essentieel belang voor succesvolle ondernemers en managers (Florés, 2006; Hood & Young, 1993) (bijv. Hood & Young, 1993) omdat een effectieve communicatie aan de basis ligt van overtuiging, onderhandeling en leiderschap (Bacigalupo et al., 2016).

Beoordelingstools

Aan de rechterkant vind je de beoordelingstool. De link naar de online tools geven individuelen (studenten of docenten) de mogelijkheid om zichzelf, een collega of mentor te beoordelen op deze sub competentie door een rapport te genereren, of alle beoordelingstools voor deze competentie kunnen worden gedownload. Als alternatief kan iedere beoordelingstool individueel worden gedownload binnen iedere sub competentie.