Definitie

De competentie van presentatie kan worden gedefinieerd als de effectieve voorbereiding en levering van ideeën aan individuen of groepen, waarbij wordt aangetoond dat hij/zij zich bewust is van de respons van het publiek en in staat is om de inhoud en stijl aan te passen aan de kenmerken en behoeften van het publiek, en duidelijk wordt dat hij/zij het materiaal beheerst, een comfortabele leveringsstijl heeft en de vragen die worden gesteld goed kan beantwoorden (Harvard University, 2014).

Deze competentie kan worden beoordeeld op basis van de volgende drie beheersingsniveaus door de studenten:

Elementair

De structuur heeft onvoldoende coherentie. Spreker kent zijn onderwerp niet goed. Nagenoeg geen overgangselementen.

Intermediair

Bewijs van een standaard driedelige structuur en enig gebruik van overgangselementen. Onderhoudt contact met het publiek. Het niveau is juist, maar de luisteraar is niet overtuigd van het feit dat de presentator het onderwerp goed beheerst.

Geavanceerd

Heeft een grondige kennis van het onderwerp en kan met zelfvertrouwen en spontaan complexe vragen beantwoorden. De presentatie is goed gestructureerd, maakt gebruik van overgangselementen en volgt de gangbare conventies voor dat onderwerp. Goed oogcontact, leest niet van papier. Niveau juist voor het beoogde publiek.


Beoordelingstools

Aan de rechterkant vind je de beoordelingstools die kunnen worden gebruikt om deze competentie te meten.

Klik op de naam van de tool om toegang te krijgen.