Het project erkent dat er een verscheidenheid van benaderingen is voor de ontwikkeling van transversale competenties (vaardigheden en competenties relevant voor het werk), met een bijbehorende reeks beoordelingsmethoden. Gefocust op de twee competenties, ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap, and Sociale competenties, heeft het SOCCES project een consistent kader ontwikkeld en getest.

Deze twee competenties zijn gekozen omdat de ontwikkeling hiervan achterblijft ten opzichte van wiskunde, wetenschap en technologie en toch een cruciale rol hebben in het toekomstige werkleven van de studenten alsmede voor hun persoonlijke ontplooiing en actief burgerschap.

Dit project geeft docenten de middelen om:

  • •    Definieer en beschrijf deze ondernemende en sociale competenties voor hun studenten
  • •    Ondersteun studenten met de ontwikkeling van deze competenties in een inclusieve, virtueel geactiveerde omgeving.
  • •    Beoordeel en verzorg feedback voor hun studenten op hoe zij vorderen in de ontwikkeling van ondernemende en sociale competenties.     

 

En het voorziet leerlingen in:

  • •    De middelen om te beschrijven, zichzelf te beoordelen en te benchmarken van hun ondernemende en sociale competenties.
  • •    De taal voor het articuleren van deze competenties naar anderen zoals docenten en werknemers.
  • •    Een middel om dit met hen te ontwikkelingen in een toegankelijke, virtueel geactiveerde omgeving 
  •  

Dit project heeft subsidie ontvangen van het Europese Unie Erasmus+ Programma onder subsidieovereenkomst N° 2014-1-UK01-KA203-001660