Een positieve houding en initiatief zijn op verschillende manieren aangeduid als belangrijk voor een ondernemersgeest, omdat ze mensen in staat stellen na te denken over behoeften, aspiraties, persoonlijke sterke en zwakke punten, en te geloven in hun vermogen om het verloop van gebeurtenissen te beïnvloeden, ondanks onzekerheden, en om teleurstellingen en mislukkingen goed te verwerken (Bacigalupo, Kampylis, Punie, & Van den Brande, 2016).

Beoordelingstools

Aan de rechterkant vind je de beoordelingstool. De link naar de online tools geven individuelen (studenten of docenten) de mogelijkheid om zichzelf, een collega of mentor te beoordelen op deze sub competentie door een rapport te genereren, of alle beoordelingstools voor deze competentie kunnen worden gedownload. Als alternatief kan iedere beoordelingstool individueel worden gedownload binnen iedere sub competentie.