Creativiteit en innovatie worden beschouwd als uitermate belangrijk voor sociale en ondernemerschapscompetenties (bijv. Bacigalupo et al., 2016; Moberg et al., 2014). Creativiteit omvat de ontwikkeling van nieuwe ideeën om waarde te creëren en van nieuwe oplossingen voor bestaande problemen (Bacigalupo et al., 2016), en innovatie omvat de processen die gevolgd moeten worden voor de introductie en toepassing van nieuwe of verbeterde ideeën, processen, producten of procedures (West, 2002).

Beoordelingstools

Aan de rechterkant vind je de beoordelingstool. De link naar de online tools geven individuelen (studenten of docenten) de mogelijkheid om zichzelf, een collega of mentor te beoordelen op deze sub competentie door een rapport te genereren, of alle beoordelingstools voor deze competentie kunnen worden gedownload. Als alternatief kan iedere beoordelingstool individueel worden gedownload binnen iedere sub competentie.