Definitie

De competentie onderhandelen en overtuigen is van essentieel belang voor het ondernemerschap, omdat dit verwijst naar het vermogen om anderen op eerlijke wijze te overtuigen van een mening, plan of product (Kyndt & Baert, 2015).

Deze competentie kan worden beoordeeld op basis van de volgende drie beheersingsniveaus door de studenten:

Elementair

Gebruikt feiten om claims te rechtvaardigen. Helpt bij het vinden van oplossingen die tot een positief resultaat leiden. Levert een bijdrage aan het verhelpen van geschillen met collega's of anderen. Reageert op een conflict zonder de situatie te verergeren en verwijst naar een leidinggevende wanneer dat gepast is. Weet wanneer hij/zij zich uit een conflictsituatie moet terugtrekken.

Intermediair

Onderhandelt vanuit een goed geïnformeerde en geloofwaardige positie. Leidt en faciliteert productieve discussies met collega's en stakeholders. Moedigt anderen aan om te praten, deelt en bespreekt ideeën om een consensus te bereiken. Herkent de noodzaak van een compromis en legt dit goed uit. Beïnvloedt anderen met een eerlijke en weloverwogen aanpak en solide argumenten. Toont gevoeligheid en begrip bij het oplossen van conflicten en geschillen. Is goed in het managen van uitdagende relaties met interne en externe stakeholders. Voorziet en minimaliseert conflict.

Geavanceerd

Gebruikt verschillende benaderingen om oplossingen aan te dragen, zoekt de input en het advies van deskundigen om de onderhandelingsstrategie te ondersteunen. Gebruikt solide argumenten, sterk bewijsmateriaal en deskundige opinie om het resultaat te beïnvloeden. Bepaalt en communiceert de positie en de onderhandelingsstrategie van de organisatie. Vertegenwoordigt de organisatie tijdens belangrijke onderhandelingen, ook onderhandelingen die bevoegdheden overbruggen, vindt effectieve oplossingen voor uitdagende relaties, ambigue en conflicterende posities. Voorziet en voorkomt conflicten tussen organisaties en met hogergeplaatste interne en externe stakeholders. Identificeert geschillen, dirigeert discussies en debatten en stuurt de partijen naar een effectieve resolutie.


Beoordelingstools

Aan de rechterkant vind je de beoordelingstools die kunnen worden gebruikt om deze competentie te meten.

Klik op de naam van de tool om toegang te krijgen.