Definitie

“Communicatie is een proces waarbij informatie tussen individuen wordt uitgewisseld door middel van een gemeenschappelijk systeem van symbolen, tekens of gedrag” (Webster, 1983, p. 266). Wij definiëren de competentie algemene communicatie als het vermogen om berichten op duidelijke wijze te verzenden en te ontvangen, op zo'n manier dat het publiek erbij betrokken is en het publiek het bericht zal onthouden (Harvard University, 2014).

Deze competentie kan worden beoordeeld op basis van de volgende drie beheersingsniveaus door de studenten:

Elementair

Is zich niet bewust van de communicatiecomponenten (verbaal, non-verbaal en paraverbaal); luistert niet en begrijpt de berichten niet die iemand verstuurt; kan geen duidelijke en korte berichten aan anderen sturen.

Intermediair

Is zich deels bewust van de communicatiecomponenten (verbaal, non-verbaal en paraverbaal); luistert deels en begrijpt deels de berichten die iemand verstuurt; kan alleen duidelijke en korte berichten aan anderen sturen als aan enkele voorwaarden wordt voldaan. 

Geavanceerd

Is zich bewust van de communicatiecomponenten (verbaal, non-verbaal en paraverbaal); luistert en begrijpt de berichten die iemand verstuurt; stuurt altijd duidelijke en korte berichten aan anderen.


Beoordelingstools

Aan de rechterkant vind je de beoordelingstools die kunnen worden gebruikt om deze competentie te meten.

Klik op de naam van de tool om toegang te krijgen.