Изключително важна област от предприемаческите компетенции относно способността за вземане на решения във връзка с нови идеи и възможности при несигурни и променливи условия (Bacigalupo и т.н., 2016 г.; Chell, 2013 г.).

Инструменти за оценка

От дясната страна на страницата виждате инструментите за оценка. Линкът към онлайн инструментите за оценка позволява на всеки (ученик, студент, преподавател и т.н.) да извърши оценка на нивото на владеене на съответната под-компетентност, както само-оценка, така и оценка на своите колеги и/или студенити/ученици, като на база на това получи конкретен доклад; също така могат да бъдат свалени всички инструменти за оценка на тази компетентност. Като алтернатива се предлага и възможността всеки инструмент за оценка да бъде самостоятелно свален в рамките на всяка под-компетентност.