Добре дошли на страницата на проекта SOCCES. SOCCES представлява абревиатурата от английското наименование на проекта, което на български език означава „Социални компетентности, Предприемачество и Инициативност – Развитие и Рамка за оценка“.

SOCCES е двугодишен проект, който започна на 1 февруари 2015г. и продължи до 31 януари 2017г. Проектът е финансиран от Европейската комисия – Програма Еразъм +. В проекта участват партньори от шест европейски страни.

Основната цел на проекта е разработване на рамка за оценка на трансверсални компетентности.